Aktywne Kobiety z Krzyżowic

 
 

O nas

Stowarzyszenie

"Aktywne kobiety na rzecz rozwoju wsi"

w Krzyżowicach.

Stowarzyszenie nasze jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi wsi.